Zakładanie terenów zielonych

 

Zakładanie terenów zielonych może okazać się wymagającą i czasochłonną inwestycją. Oferujemy pomoc nie tylko przy budowie nowego ogrodu, ale również założenie go na kanwie już istniejącego. Nowy i odświeżony zielony zakątek będzie prezentował się lepiej niż dotychczas, dlatego warto zdecydować się na tę usługę.

 

kolorowy ogródogród z drzewkamiogród ze ścieżką brukową

 

Etapy tworzenia ogrodu

Zakładanie ogrodów to praca mocno inwazyjna. Przede wszystkim w wielu przypadkach trzeba będzie usunąć wierzchnią warstwę gleby i zastąpić ją ziemią dostosowaną do wymagań określonych gatunków roślin. Często też usuwa się starą darń lub murawę, a normą jest konieczność wykonania niezbyt głębokich wykopów, w których można umieścić elementy systemu nawadniającego oraz poprowadzić sieć energetyczną, która zasili między innymi oświetlenie ogrodu.
Wszystkie te prace wymagają częściowego zniszczenia starego ogrodu. Jeśli nowy ogród ma wykorzystywać większość starego, robi się to wszystko w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w układ i strukturę przestrzeni, natomiast w takich przypadkach może się okazać, że koszt założenia nowego ogrodu będzie dość wysoki.
Zakładanie ogrodów od zera jest pod tym względem łatwiejsze – całą przestrzeń przygotowuje się już tylko z myślą o jej przyszłym przeznaczeniu, a naruszenie podłoża nie stanowi żadnego problemu. W ten sam sposób zakłada się ogrody, kiedy stary układ ma zostać całkowicie zmieniony. Tu jednak zwraca się uwagę na to, aby przypadkiem nie uszkodzić systemu nawadniania ani instalacji elektrycznej.

 

Zakładanie ogrodu a projekt

Przy zakładaniu ogrodów należy zachować bardzo dużą precyzję. Wbrew pozorom już przesunięcia o mniej niż metr mogą spowodować utratę walorów dekoracyjnych lub osłabić rośliny, które np. zostaną w ten sposób odsunięte od ujść systemu nawadniania albo zostaną umieszczone w miejscu zbyt słonecznym czy zbyt zacienionym. Dobry projekt jest więc podstawą wszystkich prac przy zakładaniu ogrodu – informacje w nim zawarte pozwalają z dużą precyzją ustawiać nie tylko rośliny, ale i elementy małej architektury.
Do zakładania ogrodu wykorzystuje się projekty wykonawcze. Zwykle inwestor otrzymuje od projektanta trójwymiarową, fotorealistyczną wizualizację ogrodu, natomiast ogrodnikom zakładającym ogród mogą być ona jedynie dodatkową podpowiedzą, nigdy zaś podstawowym planem działania.

 

Ile kosztuje zakładanie ogrodu?

Koszty założenia ogrodu można oszacować tylko wtedy, kiedy dysponuje się pełnym projektem. Zależą one od tego, czy inwestor ma przygotowany materiał i rośliny, czy nie, a także od tego, ile prac sprzętem i ręcznie trzeba wykonać. Na tej podstawie szacuje się czas potrzebny na wykonanie prac oraz cenę założenia ogrodu. Warto oczywiście się nią interesować, jednak nie należy przykładać do kosztów nadmiernie dużej wagi – założenie ogrodu powinno być przeprowadzone przez profesjonalistów i to gwarantuje, że prace utrzymaniowe będą łatwiejsze, rzadsze i tańsze.

Zobacz również: Nawadnianie ogrodów